Komenda Miejska Policji w Łomży

Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża tel: 862165461
fax: 862165859

mapa dojazdu
www.Policja.86lomza.pl
www.lomza.policja.gov.pl
email: kmp.lomza@lomza.policja.gov.pl
Nr alarmowy      997 lub 112
Telefon zaufania    86 2152222
Centrala KMP      86 2165271 
Oficer dyżurny KMP   86 2165461